Timmerbevattning 

 

Bevattningskanon som bevattnar permanent timmerupplag i Norrköping

 
Stormen Gudrun blev vårt eldprov av att bevattna timmer på långtidslagring, sedan kom stormen Pär och numera levererar vi kontinuerligt till permanenta anläggningar.
 
Vid långtidslagring är bevattning det vanligaste sättet att lagra rundvirke. Våtlagring av timmer kan 
förlänga lagringstiden i flera år. Bevattningen motverkar sprickbildning, blånad, röta och insektsskador. Microklimatet runt och i virkesvältorna blir genom den lägre temperaturen ogästvänlig för insekter och eventuella redan etablerade svampar. Även insektsangrepp på stående skog nära lagringsplatser undviks
vid bevattning. 
 
Timmerupplag med bevattning
Vid återkommande lagerhållning av rundvirke är lagrets utformning extra viktigt. Med rätt utformning av 
lagret är det möjligt att minska eller helt undvika slangdragningar på virket. 
Detta underlättar monteringen som då kan göras från lift eller dylikt. Bevattningen sker genom sektionerad bevattning i olika intervall, vilket minskar vattenåtgången. Viktigt är att rundvirkets yta hålls blöt och även ändytorna bevattnas. 
 
Spridare med stora munstycken såsom bevattningskanonenr bör användas för att minska risken för igensättning. Få och stora spridare ger ett mindre behov av underhåll och service.
 
 
 
 

   

LÄS / BESTÄLL KATALOG

Katalog 2018
 
Beställ hem ett eget exemplar av vår katalog utan kostnad. 
Ni kan även ladda ner katalogen i PDF:fomat här »
 
 

BROSCHYR / BRUKSANVISNING

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster kan du ladda ner mer material så som broschyrer och bruksanvisningar i PDF-format här » 
 
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.